Svjetski dan zaštite potrošača - koliko poznajemo svoja prava

nn

Koliko trgovci i pružatelji raznih usluga poštuju prava potrošača, imaju li se potrošači kome žaliti i koliko su zapravo zaštićeni, pitanja su kojima bismo se posebno danas trebali baviti, jer upravo 15. ožujka obilježavamo Svjetski dan prava potrošača. Svoje porijeklo ovaj dan zapravo ima u «Deklaraciji o osnovnim pravima potrošača» koju je donio bivši američki predsjednik John F. Kennedy još 1962. godine, a tema ovogodišnjeg dana potrošača je „Izgradimo digitalni svijet kojem potrošači mogu vjerovati“.

Problema potrošači danas nažalost imaju puno, a iz godine i godinu njihovih je upita savjetovalištima za potrošače sve više.
“Najčešći upiti svakako se odnose na područje telekomunikacija, ti upiti prednjače, i to su problemi prije svega sa sklapanjem ugovora i sa nepoštenom poslovnom praksom koja se u tim slučajevima primjenjuje prema potrošačima. Ta nepoštena poslovna praksa je najčešće agresivna i zavaravajuća poslovna praksa, prije svega namijenjena ranjivoj skupini potrošača, a to su ljudi koji možda zbog svoje dobi, zdravstvenog stanja ili lakomislenosti budu meta za sklapanje ugovor koje inače ne bi sklopili. Tvrtke zapravo na to računaju kako bi došle do još jednog sklopljenog ugovora više, a građani nakon sklapanja takvih ugovora naknadno shvate da zapravo nije riječ o usluzi koju su ugovorili ili koja im je obećana biti isporučena ili nije riječ o cijenama koje su im obećane i onda dolazi do spora i do njihove borbe za svoja prava”, rekla je Dunja Mak, pravna savjetnica u jednom Savjetovalištu za potrošače. Udruge djeluju dugi niz godina i primjećuju, kaže Dunja, buđenje svijesti potrošača, ali i bolju reakciju trgovaca koji se, upoznati s pravima potrošača, ista trude i poštivati.
Zaštita potrošača u Hrvatskoj odvija se putem četiri savjetovališta za potrošače koji djeluju pri udrugama za zaštitu potrošača, i to u Zagrebu, Osijeku, Puli i u Splitu, a savjetovanje je za potrošače besplatno.
“Građani se savjetovalištima javljaju u stvarno velikom broju i to zapravo obuhvaća sve one pritužbe koje se odnose na sva područja na kojima građani djeluju kao potrošači, bilo da je to područje javnih usluga, energetike, komunalnih usluga, telekomunikacije, trgovine, nepoštene poslovne prakse, zdravstvenih, turističkih ili financijskih usluga, bankarstva i osiguranja, dakle sva ona područja gdje smo potrošači i gdje dolazi do nekih spornih situacija i problema koji narušavaju potrošačka prava”, rekla je Mak.

Za kraj dodajmo da je u moderno doba prisutan sve veći trend trgovine putem interneta, obzirom na jednostavnost i eleganciju izvedbe same kupovine, no, činjenica je da samo 50 % hrvatskih “online” potrošača doista zna svoja potrošačka prava. Ako ste vi među polovicom koja ne zna svoja prava, bilo da je riječ o online kupovini ili bilo kojem drugom aspektu korištenja usluga, uvijek možete posjetiti Društvo „Potrošač“ i Savjetovalište za zaštitu potrošača u Zagrebu, na adresi Ljudevita Posavskog 48 ili nazvati Savjetovalište za zaštitu potrošača na jedinstven potrošački telefon: 072 414 414.

najčitanije