Suradnja Siska i Rijeke u provođenju Građanskog odgoja

imp

Uvođenje Građanskog odgoja kao dodatnog predmeta u osnovne škole jedan je od novih projekata kojeg grad Sisak planira provesti već od iduće školske godine. Bio bi to još jedan korak u podizanju ljestvice u odnosu na ostatak Hrvatske, a sve  kako bi sisački osnovnoškolci bili tolerantni i angažirani pojedinci.
Upravo je građanski odgoj bio tema sastanka, odnosno potpisivanja Sporazuma o suradnji između gradova Rijeke i Siska kojeg je u Rijeci s gradonačelnikom Vojkom Obersnelom potpisala sisačka gradonačelnica Kristina Ikić Baniček, a kojim će Grad Rijeka bez naknade ustupiti Gradu Sisku materijal priručnika namijenjenog učenicima petih i šestih razreda osnovne škole te popratne materijale namijenjene učiteljima, kako bi se Građanski odgoj i obrazovanje, jedinstveni program u Hrvatskoj, mogao kao izvannastavna aktivnost provoditi u osnovnim školama čiji je osnivač Grad Sisak.
Sisak će tako od Rijeke preuzeti dobar primjer provođenja Građanskog odgoja. “Promicanjem nenasilja, tolerancije, humanosti i solidarnosti kroz sadržaje građanskog odgoja želimo kod sisačkih učenika razvijati ljudske vrijednosti utemeljene na prihvaćanju i uključivanju različitosti, poštovanju ljudskih prava, te razumijevanju života u građanskom društvu. Želimo ih naučiti da jedni prema drugima budu prijatelji i kolege i da usvoje pravila ponašanja koja ih međusobno spajaju, a ne razdvajaju. Nadam se da će se riječkim i sisačkim učenicima pridružiti i učenici drugih gradova u stvaranju zdrave i tolerantne zajednice”, rekla je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

najčitanije