Sisku čista petica za transparentnost proračuna

imp

Institut za javne financije objavio je rezultate novog ciklusa istraživanja transparentnosti proračuna svih 576 hrvatskih općina, gradova i županija.
Transparentni proračuni omogućuju uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu, pa građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti lokalnih vlasti i smanjenje mogućnosti za korupciju.

Proračunska transparentnost mjeri se brojem ključnih proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama svih lokalnih jedinica (županija, gradova i općina), a to su:
• godišnje izvršenje proračuna za 2018.,
• polugodišnje izvršenje proračuna za 2019.,
• prijedlog proračuna za 2020.,
• izglasani proračun za 2020.,
• proračunski vodič za građane za 2020.

U obzir su uzeti samo dokumenti koji su na mrežnim stranicama lokalnih jedinica bili dostupni u razdoblju XI./2019. – IV./2020. i to na dan pretraživanja, ali ne i naknadno objavljeni dokumenti.
Takvim izračunom razina proračunske transparentnosti može iznositi od 0 do 5.
U istraživanju Instituta za javne financije Grad Sisak dobio je čistu 5 za 2020. godinu, čime je svrtstan na listu najtransparentnijih gradova u Hrvatskoj.
Jedan od važnih dokumenata koji pridonosi njegovoj transparentnosti je brošura Proračun u malom kojom Grad Sisak svojim građanima na razumljiv i jednostavan način pruža informaciju kako se troše javna sredstva.
Osim objave ovih pet najvažnijih dokumenata, Grad Sisak ponovno je otišao korak dalje te je uoči donošenja proračuna za 2020. godinu putem posebne aplikacije
Moj gradski proračun pružio priliku građanima da kreiraju gradski proračun. Upravo zbog aplikacije Moj gradski proračun, koja se provodi već četvrtu godinu za redom, Grad Sisak pohvaljen je od Instituta za javne financije u dijelu kvalitete informiranja građana o proračunu jer omogućuje sudjelovanje građana u njegovu donošenju.
Više informacija o transparentnosti proračuna općina i gradova u našoj županiji kao i same Sisačko-moslavačke županije možete pronaći ovdje.

najčitanije