Siščani sami dužni očistiti snijeg i led ispred svojih vrata

imp

261020211635283198.jpeg

Visina snijega od gotovo  30 cm stvorila je poteškoće kako na cestama tako i na nogostupima. Za ceste te većinu nogostupa brine se zimska služba sisačkog Komunalca, kao i za većinu nogostupa i šetnica.

No valja podsjetiti da ste prema važećem Komunalnom redu Siska sami dužni očistiti snijeg i led na pločniku ispred svojih kuća. „Vlasnik ili korisnik stambenog ili poslovnog objekta dužan je čistiti od leda i snijega dio nogostupa koji se nalazi ispred objekta tako da se uklanjanjem ili posipanjem solju ili pijeskom osigura siguran i nesmetan prolaz pješaka. O uklanjanju snijega i leda s krovova brine vlasnik zgrade, korisnici poslovnih prostora odnosno pravna ili fizička osoba koja održava zgradu.“ – dio je čl.84 Odluke o Komunalnom redu.

Odluku o Komunalnom redu možete pročitati klikom na http://www.sisak.hr/uploads/documents/26_ODLUKA_O_KOMUNALNOM_REDU.pdf

Ukoliko snijeg i led ne budu očišćeni, predviđena kazna za fizičke osobe iznosi 400 kuna, za obrt do 1000 kuna, dok se za pravne osobe kreće od 1000 do 10 000 kuna.

najčitanije