Sisačko Gradsko vijeće o financijskoj pomoći građanima stradalima u potresu

imp

Danas je održana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Siska na kojoj su vijećnici između ostalog jednoglasno donijeli odluku o raspodjeli sredstava koja su Sisku dodijeljena kako bi se građanima pomoglo nakon razornog potresa.
„Danas smo na Gradskom vijeću donijeli mjere teško preko 12 milijuna kuna temeljem kojih rasterećujemo naše sugrađane i poslovne subjekte sa željom da sva sredstva budu usmjerena prema obnovi i normalizaciji života. Pokrivamo danas oslobađanja od plaćanja računa za sva kućanstva na području grada Siska za odvoza otpada, isporuku vode i komunalne naknade. Komunalne naknade oslobađamo i pravne osobe s obzirom da su i neki pravni subjekti imali štetu pa im i na taj način treba pomoći. Donesli smo i kriterije temeljem kojih ćemo potrošiti sredstva prikupljena na poseban račun otvoren pri Gradu Sisku otvoren za donacije za sanaciju posljedica potresa i 20 milijuna kuna koje smo dobili od države.“, rekla je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček na današnjoj sjednici Gradskog vijeća dodajući da je građanima najbitnije da znaju tko i na što ima pravo.

gradsko vijeće 3 gradsko vijeće 5
„Nastavljamo i dalje s izdavanjem vrijednosnih kartica za sugrađane koji imaju zeleni U2 i žuti PN2. Žuti PN2 imaju pravo na vrijednosnu karticu za građevinski materijal u vrijednosti od 2000 kn , a zeleni U2 imaju pravo na 1000 kn. Nastavljamo svima s crvenim naljepnicama isplaćivati jednokratnu novčanu pomoć u iznosu 2000 kn. Do sada smo na taj način isplatili 1,2 milijuna kuna.“, pojašnjava gradonačelnica.
Građani grada Siska, čije su nekretnine uslijed posljedica katastrofalnog potresa 28. i 29. prosinca 2020. godine, postale neuporabljive za stanovanje (crvene i žute naljepnice), ostvaruju pravo na sufinanciranje najamnine u iznosu do 1.000,00 kuna, uz predočenje dokaza da ne mogu više prebivati na adresi dosadašnjeg prebivališta, odnosno boravišta, te ugovora o najmu stana zaključenog nakon 29. prosinca 2020. godine za stan na području Grada Siska.
„Očekujemo da se uskoro uključi i država i da će se u četvrtak donijeti pravilnik temeljem kojeg će se znati što trebaju raditi zeleni, što žuti, a što crveni.“, dodala je Ikić Baniček.

gradsko vijeće 4 gradsko vijeće 1
Važno je znati da svaka pomoć koju dobijete od Grada ne isključuje pomoć od države. „Za sve što dobivate od Grada Siska ne znači da za iste stvari nećete dobiti pomoć od države. Slobodno dignite vrijednosne kartice jer će vam one malo pomoći u uklanjanju posljedica potresa. Naravno da ćete imati pravo na konstruktivnu obnovu (žuti i crveni), na hitne sanacije (zeleni) – troškovi izgradnje dimnjaka, popravka zabatnog zida, stubišta ili popravak krova. To apsolutno nema nikakve veze.“, poručila je gradonačelnica dodajući da se Grad odlučio na vrijednosne kartice, isplatu jednokratne pomoći i subvenciju jer država nije do sada donijela niti jednu mjeru.
„Smatramo da smo dužni čim prije reagirati i čim prije pomoći ljudima jer vremena nemamo“. zaključila je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

najčitanije