Sisački HNS održao tematsku skupštinu

imp

261020211635273973.jpeg

U sisačkom Hotelu Panonija održana je Izvještajno-tematska skupština HNS Podružnice Sisak pod nazivom “Sjever – Sjeverozapad”. Uz prisustvo predstavnika koalicijskih partnera i političkog života Grada Siska i SMŽ, kao i HNS-ovih predstavnika s razine SMŽ Ivana Nekvapila, Središnje-hrvatskog regionalnog saveza HNS-a Krešimira Maleca, Gradske organizacije HNS-a Grada Zagreba Tomislava Stojaka, te HNS-ovog zastupnika u Hrvatskom saboru iz 6. izborne jedinice Gorana Beusa Richembergha, skupštini su prisustvovali i župan Varaždinske županije Predrag Štromar te župan Međimurske županije Matija Posavec.

Sam naziv teme “Sjever – Sjeverozapad” kako je pojasnio predsjednik sisačkih narodnjaka Vlado Andučić, naznaka je smjera daljnjeg rada sisačke podružnice, s naglaskom na izvrstan uspjeh koji je HNS ostvario u 3. izbornoj jedinici, odnosno u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, i to kako kroz ostvareni broj preferencijalnih glasova, tako i uspješnosti tih županija u privlačenju investicija i transparentnosti rada.

Prisutnima se obratio župan Varaždinske županije Predrag Štromar, te župan Međimurske županije Matija Posavec, koji su u svome obraćanju pozdravili prisutne i dali kratku analizu uspjeha HNS-a u tim županijama.

Kroz prezentaciju i izvještaj o radu predsjednik sisačkih narodnjaka Vlado Andučić dao je prikaz rezultata rada podružnice u proteklih godinu dana s naglaskom na ostvareni uspjeh na izborima za članove mjesnih odbora i gradskih četvrti na kojima je HNS ostvario 20% mandata u gradskim četvrtima koji čine 70% izbornog tijela grada Siska.

Analiziran je i rad HNS-ovih vijećnika u predstavničkom tijelu Grada Siska, kao i kroz funkciju predsjednika Gradskog vijeća koju obnaša HNS-ov član Ivan Đumbir. Prezentirani su i rezultati rada izvršne vlasti grada, kao i trgovačkih društava u vlasništvu grada.

najčitanije