Sisačka bolnica obilježila 25 godina postojanja Odjela za neurologiju i Dan crvenih haljina

imp

Zdravstveni Djelatnici Sisačke Bolnice I Odjela Neurologije

Povodom obilježavanja Dana crvenih haljina, javnozdravstvene kampanje pokrenute prije pet godina u Hrvatskoj, Opća bolnica „dr. Ivo Pedišić“ SISAK i Odjel za neurologiju, organizirali su stručni skup u Hotelu Panonija na kojemu su stručnjaci iz područja neurologije govorili o epidemiologiji, specifičnosti moždanog udara kod žena i načinima prevencije koji mogu smanjiti rizik pojave moždanog udara kod žena za čak 80 posto. Ovo je ujedno bila prilika za obilježavanje 50 godina postojanja neurologije u sklopu neuropsihijatrijskog odjela te 25 godina samostalnog Odjela za neurologiju kojemu gravitira 140 tisuća stanovnika Sisačko-moslavačke županije.

 

„Naš Odjel za neurologiju obilježava pola stoljeća postojanja neurologije u sklopu neuropsihijatrijskog odjela te 25 godina samostalnog Odjela za neurologiju. Davne 1959. godine, prim. dr. Velizar Persoglia postaje prvi specijalist neuropsihijatar u Sisku koji svoju djelatnost obavlja u neuropsihijatrijskoj ambulanti u sklopu Doma zdravlja Sisak. Deset godina kasnije, osniva se Služba za živčane i duševne bolesti u sklopu Medicinskog centra Sisak, današnje zgrade ginekologije. Služba se 1994. godine razdvojila na dva samostalna Odjela: Odjel za psihijatriju i Odjel za neurologiju. Danas na našem Odjelu rade tri specijalista neurologije koji su subspecijalisti iz neuromuskulatornih bolesti, neuroimunologije i cerebrovaskularnih bolesti. Prema svim aktualnim neurološkim smjernicama, uspješno zbrinjavamo neurološke pacijente, budući da se liječenje moždanog udara temelji na brzoj i pravovremenoj intervenciji“, istaknula je doktorica Nela Šabanović Vidnić, voditeljica Odjela za neurologiju.

Zahvaljujući dobroj kadrovskoj politici, na Odjelu za neurologiju radi i sedmero specijalizanata koji su velika pomoć u svakodnevnom radu s neurološkim pacijentima. Povrh svakodnevnog rada, liječnici i odjelne medicinske sestre ulažu napore u preventivne preglede i provode javnozdravstvene akcije.

 

Povodom obilježavanja Dana crvenih haljina, u prostoru Neurološke poliklinike, kroz dva dana tako su organizirali edukaciju o čimbenicima rizika za moždani udar za rizičnu skupinu žena izabranih prema liječnicima obiteljske medicine.

„Kod rizičnih skupina žena uz edukaciju, obavili smo kontrolu krvnog tlaka i glikemije. Napravili smo 141 dopler karotida i vertebralnih arterija kao dio probira rizičnih faktora. Procjenjuje se kako u Hrvatskoj 15 tisuća osoba godišnje doživi moždani udar. Žene u pravilu dožive teži moždani udar, veća je smrtnost žena u odnosu na muškarce i nakon preboljenog moždanog udara, deficit i invalidnost su veći. Samim time je i kvaliteta života znatno lošija. Povećan je i rizik za nastanak novog moždanog udara. U pravilu su žene sklonije ignoriranju i zanemarivanju slabijih i atipičnih te nejasnih simptoma poput nesvjestice, opće slabosti, dezorijentacije, kratkoće daha, mučnine ili štucanja. Nužno je da znaju da trebaju pomoć liječnika što prije, budući da je i vremenski prozor za akutno liječenje moždanog udara od šest sati, najvažniji u aktivnom liječenju“, na stručnom je skupu istaknula doktorica Ana Gorupić, specijalistica neurologije.

80 posto moždanih udara moguće je prevenirati utjecajem na čimbenike rizika poput krvnog tlaka, nepravilne prehrane, tjelesne neaktivnosti, pretilosti i pušenja. Prvi korak u prevenciji jest identificirati i prevenirati vlastite čimbenike rizika na temelju kojih aktivno doprinosimo očuvanju vlastitog zdravlja, a time smanjujemo i rizik pojave moždanog udara i kardiovaskularnih bolesti.

najčitanije