Sanacija Mosta Gromova gotova do ožujka 2021.godine

imp

Preko novog mosta od svibnja 2017.godine prometuje se otežano, izmijenjena je prometna regulacija, prometne trake su odvojene, semafori ne rade, zatvorene su pješačke staze.

Tada je počela njegova sanacija koja bi doznajemo u Hrvatskim cestama trebala biti završena do ožujka 20212.godine.
„Radovi na mostu Gromova podijeljeni su u dvije faze. Prva faza radova trajala je od petog mjeseca 2017. godine do početka kolovoza 2018. godine. Druga faza započela je u ožujku ove godine. Rok završetka je 12 mjeseci, dakle ožujak 2021. godine, ovisno o predstojećim vremenskim uvjetima.
Za potrebe svake faze radova na snazi je privremena regulacija prometa u skladu s dinamikom radova. Napominjemo da u periodu od završetka prve faze radova do početka druge faze radova nije bila na snazi privremena regulacija prometa.“, rekli su nam u Hrvatskim cestama odgovarajuću na naše pitanje o završetku sanacije.

Podsjetimo obnova mosta obuhvaća sanaciju dvaju stupova na kojima su evidentirana oštećenja, obostarnu sanaciju 188 metara pješačkih staza, ograde i rasvjetnih stupova kao i sanaciju dva prilazna vijadukta mostu, jedan od 228 a drugi od 203 metra. Vrijednost svih tih radova je oko 17 milijuna kuna.

najčitanije