Restrukturiranje gradskih tvrtki i spajanje Vodoopskrbe Kupa sa Sisačkim vodovodom

ibb

Danas se održava redovna sjednica Gradskog vijeća Grada Siska na čijem je dnevnom redu, između ostalog, već ranije najavljeno restrukturiranje gradskih trgovačkih društava s ciljem racionalizacije poslovanja.
Grad Sisak angažirao je društvo ”BDO Savjetovanje” sa zadatkom izrade analize sadašnjeg stanja te programa operativnog restrukturiranja tvrtki u vlasništvu Grada Siska: Auto prometa Sisak, Gradskih groblja Viktorovac, Gradske tržnice, Gospodarenja otpadom Sisak, Sisak projekata, Komunalca, Vodovoda i Vodoopskrbe Kupa.

Savjetnik je u međuvremenu pripremio traženu dokumentaciju, prema modelu Centra dijeljenih usluga. Takav Centar podrazumijeva optimizaciju  poslovanja kroz  povezivanje  rada svih potpornih službi odnosno računovodstva i financija, IT-a, javne nabave, pravnih i općih poslova, održavanja i dostave pošte te objedinjavanje izdavanja računa i digitalizaciju poslovanja. Ostale prednosti ovakvog modela restrukturiranja koje navodi savjetničko društvo su: smanjena ovisnost o Gradu Sisku u smislu poslovanja trgovačkog društva isključivo po tržišnom principu, usklađivanje sa zakonskom regulativom te jednostavnost, brzina provedbe i manji troškovi osnivanja Centra dijeljenih usluga budući da nema spajanja i pripajanja već se osniva novo društvo koje će sklapati ugovore o poslovno-tehničkoj suradnji.

A vezano za restrukturiranje gradskih trgovačkih društava, posebno mjesto na dnevnom redu sjednice zauzet će već neko vrijeme najavljivana tema – spajanje Sisačkog vodovoda i Vodoopskrbe Kupa u jednu tvrtku. U pojašnjenju ove inicijative stoji da su s ciljem racionalizacije  troškova  te  postizanja  što  efikasnijeg  poslovanja  i  kvalitete  pružanja  usluga,  pokrenuti koraci u postupku pripajanja Vodoopskrbe  Kupa  Sisačkom  vodovodu. Kao prednosti ovakvog spajanja navedene su ušteda i ostale koristi veće od onih koje bi ta dva društva mogla postići na samostalnoj osnovi: značajne uštede troškova koje se mogu se ostvariti kroz dijeljenje komplementarnih dijelova poslovanja te kroz eliminiranje dupliciranih funkcija i smanjenje transakcijskih i informacijskih troškova.

Uprave  ovih  trgovačkih  društava  potpisale  su  Ugovor  o  pripajanju, o čemu će se raspravljati i glasati na današnjoj sjednici Gradskog vijeća koja će, podsjećamo, početi Aktualnim satom u 10h kojeg možete slušati u izravnom prijenosu iz Gradske vijećnice u programu Radio Siska.

najčitanije