Rekonstrukcija kolodvora gotova u prvoj polovici 2017.

imp

Svi koji putuju vlakom vide kako se stvari na našem željezničkom kolodvoru mijenjaju na bolje – nazire se i završetak radova.
Kako su nam rekli u Sektoru korporativnih komunikacija HŽ-a završetak radova planiran je u prvoj polovici slijedeće godine.
„Radovi na rekonstrukciji željezničkog kolodvora Sisak nastavljeni su u kolovozu, odnosno čim su izmješteni pronađeni dijelovi bogatog arheološkog nalazišta rimskog foruma i konzerviranja preostalih nalaza. Tijekom arheoloških istraživanja, gradilište je bilo zatvoreno, tako da se završetak radova planira u prvoj polovici sljedeće godine.
Trenutno se izvode armirano-betonski radovi na izgradnji pothodnika, radovi na gornjem i donjem ustroju kolosijeka, radovi na odvodnji, antikorozivna zaštita stupova i portala kontaktne mreže, radovi na izgradnji perona i na rekonstrukciji signalno-sigurnosnih uređaja.
Namjera HŽ Infrastrukture je, završetkom radova u kolodvoru Sisak, osigurati kvalitetniju uslugu prijema i otpreme putnika kroz kolodvor. Za prijem i otpremu putnika izgradit će se dva nova perona s nadstrešnicama, i to bočni peron uz kolodvorsku zgradu dužine 160 metara te otočni dužine 320 metara. Izgradit će se pothodnik koji će povezati bočni peron s otočnim peronom s ugrađena dva lifta za osobe smanjene pokretljivosti, a kolodvor će dobiti adekvatnu rasvjetu, urbanu opremu i video nadzor.
Namjera HŽ Infrastrukture je, završetkom radova u kolodvoru Sisak, osigurati kvalitetniju uslugu prijema i otpreme putnika kroz kolodvor. Za prijem i otpremu putnika izgradit će se dva nova perona s nadstrešnicama, i to bočni peron uz kolodvorsku zgradu dužine 160 metara te otočni dužine 320 metara. Izgradit će se pothodnik koji će povezati bočni peron s otočnim peronom s ugrađena dva lifta za osobe smanjene pokretljivosti, a kolodvor će dobiti adekvatnu rasvjetu, urbanu opremu i video nadzor.“ – priopćili su iz Korporativnih komunikacija HŽ-infrastrukture.
Podsjetimo rekonstrukcija sisačkog željezničkog kolodvora započela je 2013. godine, kada je otkriveno i vrijedno arheološko nalazište, pa su radovi bili prekinuti. Vrijednost radova rekonstrukcije kolodvora je 50 milijuna kuna.

najčitanije