Reciklažno dvorište u funkciji 2019. godine

st

261020211635248490.jpeg

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom, reciklažno dvorište je nešto što u Sisku moramo imati. Gospodarenje otpadom Sisak je 2015. godine ishodilo projektnu dokumentaciju, a kako je ove godine raspisan poziv za prijavu projekata na sufinanciranje putem europskih fondova, u suradnji s Gradom Siskom je aplicirano za reciklažno dvorište u starom Sisku, koje bi trebalo biti kod Mosta gromova, kaže direktorica GOS-a, Sandra Divjakinja.
‘Prošli smo dvije faze ocjene prihvatljivosti projekta i trenutno smo pri završetku treće faze ocje prihvatljivosti izdataka. Očekujemo pozitivnu odluku o financiranju pa bi već 2019. trebali imati u funkciji reciklažno dvorište koje bi bilo dostupnije građanima od onoga što trenutno imamo na odlagalištu Goričica’, kaže Divjakinja.
Prijelazno rješenje do uspostave fiksnog reciklažnog dvorišta je mobilno reciklažno dvorište, koje zasad nailazi na pozitivne reakcije.
‘Uredba ga prepoznaje kao jedan od prioriteta primarne selekcije. Morat ćemo ga postavljati jednom u tri mjeseca na javnu površinu u svakom naselju. Kad uspostavimo i drugo mobilno reciklažno dvorište na području Siska onda će to biti jednom u četiri mjeseca. Građani su zadovoljni jer imaju priliku odložiti problematične vrste otpada u centru grada, jer se ono koristi na Trgu bana Josipa Jelačića umjesto Zelenog otoka’, zaključuje Divjakinja.

najčitanije