Raspored uzimanja briseva za testiranje na COVID-19

imp

Raspored uzimanja briseva za testiranje na SARS-CoV-2 od 4.1.2021.

Dom zdravlja Sisak
Drive-in pokraj Športsko rekreacionog centra Sisak (kod bazena).
Ponedjeljak, srijeda i petak; od 7,30 do 9,30 h.
Narudžbe na e-mail: [email protected]

Dom zdravlja Kutina
Kutina, A.G. Matoša 42
Ponedjeljak, srijeda i petak; od 8,00 do 9,00 h.
Narudžbe liječnika se primaju na e-mail: [email protected] ili 044/771-069
Ostale info na: www.dz.kutina.hr

Dom zdravlja Petrinja
Petrinja, R. Lopašića 1
Ponedjeljak, srijeda i petak; od 7,30 do 9,00 h.
Glina, Vukovarska 41
Ponedjeljak, srijeda i petak; od 7,30 do 9,00 h.
Narudžbe na: [email protected]
Potrebno imati uputnicu, pripremiti ime i prezime, MBO pacijenta i kontakt telefon, te ime i prezime odabranog liječnika opće medicine.

najčitanije