Raspisan natječaj za ravnatelja Doma kulture

imp

Dom Kulture Kkv 1

Grad Sisak raspisao je 20.prosinca javni natječaj za imenovanje ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Grada Siska, ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Marijana Cvetkovića 8, 44010 Sisak s naznakom ”Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Doma kulture Kristalna kocka vedrine – ne otvarati”.

 

Što se tiče uvjeta natječaja za novog ravnatelja, opći uvjeti utvrđeni zakonom za sva radna mjesta koje kandidat mora ispunjavati su: punoljetnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova traženog radnog mjesta i hrvatsko državljanstvo.

 

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja između ostalog ispunjava sljedeće uvjete: završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 

Uz prijavu kandidat mora priložiti standardne dokumente, kao i prijedlog programa rada i razvitka Doma kulture Kristalna kocka vedrine.

 

Pored diploma i ostalih dokumenata, kandidat mora priložiti i uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta presuda.

 

Ravnatelj Doma kulture imenuje se na mandat u trajanju od 4 godine. Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatu natječaja najkasnije u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

najčitanije