Raskrižje Strossmayerove i Aleje narodnih heroja pri kraju

sisakportal-hr

261020211635285354.jpeg

Rekonstrukcija raskrižja Strossmayerove i Aleje narodnih heroja koja nosi novi semafor i dodatnu traku radi bolje protočnosti prometa uskoro bi trebala biti gotova.
Ovih dana riješit će se većina radova na proširenju, ugradit će se asfaltni slojevi, a nakon toga ostaje još samo prilagoditi horizontalnu signalizaciju novom

najčitanije