Radovi u Vodoopskrbi Kupa

imp

261020211635276508.jpeg

U Vodoopskrbi Kupa d.o.o. su počeli radovi na uređenju vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata, mjesta na kojem „sirova“ voda rijeke Kupe ulazi u postrojenje za proizvodnju vode za ljudsku potrošnju. Ovaj je zahvat neophodan kako bi se iz vodotoka uklonili dijelovi urušene obaloutvrde i nanosi šljunka koji u određenim okolnostima onemogućavaju optimalan rad postrojenja.
Realizacija uređenja vodotoka rijeke Kupe kod vodozahvata Vodoopskrbe Kupa d.o.o. rezultat je suradnje s Hrvatskim vodama koje su osigurale sredstva za izradu projektne dokumentacije, izvođenje samih radova i stručni nadzor.
Radovi se odvijaju u tri faze. Prva faza zamjene dotrajale čelične rešetke za uklanjanje većih nečistoća realizirana je u prvom kvartalu 2015.godine, uređenje vodotoka kroz suradnju s Hrvatskim vodama je druga faza dok će treća faza, zamjena dotrajalog ravnog krova odgovarajućim kosim krovom na objektu u kojem su smještene pumpe za transport vode od vodozahvata do postrojenja, biti ostvarena do kraja 2015.godine.
Pored radova na vodozahvatu u Vodoopskrbi Kupa će do kraja 2015.godine biti obnovljeni dijelovi postrojenja za proizvodnju ozona i postrojenja za filtriranje vode, a planira se i nastavak uređenja taložnica i vodospreme Sveto Trojstvo.
Iz Vodoopskrbe Kupa ističu kako su poduzeli sve mjere sigurnosti te kako radovi neće imati nikakav utjecaj na stabilnost distribucije vode do korisnika i na samu kvalitetu vode.

najčitanije