Ptičja gripa na gospodarstvu u Starom Pračnu

imp

Jučer, u srijedu 24.11., je na gospodarstvu u Starom Pračnu potvrđen virus influence ptica, podtip H5N1, odnosno ptičja gripa, priopćilo je ministarstvo poljoprivrede.
Na tom je gospodarstvu uočeno uginuće domaće peradi u posljednjih nekoliko dana te je u lešine domaće guske u Hrvatskom veterinarskom institutu potvrđena bolest.
Trenutno je na tom gospodarstvu zabrana premještanja životinja i proizvoda, usmrćena je sva perad na gospodarstvu te se provodi čišćenje i dezinfekcija te druge mjere.
Daljnja laboratorijska pretraživanja su u tijeku kako bi se utvrdilo radi li se o visokopatogenoj influenci ptica.

 

U slučaju potvrde visokopatogene influence ptica u domaće peradi bit će određeno područje pod ograničenjem u kojima će se provoditi daljnje mjere za rano otkrivanje, sprječavanje širenja i iskorjenjivanje influence ptica koje, osim mjera određenih Naredbom o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN broj 127/20), između ostaloga uključuju: popis svih gospodarstava na kojima se drži perad i broja i kategorije držane peradi, obavezno zatvaranje peradi i ptica u zatvorene prostore/nastambe, kliničke preglede i uzorkovanje peradi te druge mjere.

 

Iz Ministarstva podsjećaju držatelje peradi i ptica u zatočeništvu da se radi o izuzetno opasnoj bolesti koja izaziva vrlo velike gubitke u proizvodnji te da je rano otkrivanje jedini način sprječavanja daljnjeg širenja na druga gospodarstva. Stoga je iznimno važno odmah prijaviti svaki znak bolesti, smanjeno uzimanje hrane i/ili vode i uginuća ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji kako bi se odmah uzeli uzorci za pretraživanje na influencu ptica.

 

Osim mjera propisanih Naredbom mjere koje je potrebno provoditi dok traje opasnost od pojave influence ptica su:
– dnevno praćenje zdravstvenog stanja peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu,
– osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu:
a. korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta,
b. zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući,
c. zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama,
d. dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji,
e. držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca.

 

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu prijaviti svako povećano uginuće ili znakova bolesti u divljih ptica.

najčitanije