Prvi asfalt već krajem godine

imp

Povezivanje Siska na mrežu postojećih autocesta u Hrvatskoj od vitalnog je značaja za razvoj grada i cijele Sisačko – moslavačke županije.
Do punog povezivanja autocestom do Zagreba, Siščani će još čekati nešto manje od dvije godine. Vrijednost radova na dionici Lekenik – Sisak iznosi 281,4 milijuna kuna, a završetak je planiran za proljeće 2024.godine.

Za sada radovi teku po planu, rekao nam je prilikom obilaska gradilišta koordinator izgradnje Josip Draženović iz HC-a.
„Radovi teku planiranom dinamikom. Svi problemi koji se pojave rješavaju se u hodu, a svi prethodni radovi koji su trebali biti odrađeni ( izmještanje instalacija, zaštitna i arheološka istraživanja, sječa šuma) su odrađeni. Nadam se da će svi radovi završiti u planiranom roku, a to je proljeće 2024.godine.“, rekao je Draženović.

 

Dionica autoceste Lekenik-Sisak duga je 10,9 km, a na njoj se upravo gradi šest putnih prijelaza s nadvožnjacima i drugom infrastrukturom. Ishodovana je i izmjena lokacijske dozvole za dio trase, gdje je to bilo nužno.

Na trasi se gradi nasip, a dobrom se dinamikom odvijaju i radovi na nadvožnjacima Petrovec, Sela i Greda.
„Radovi idu dinamikom koja je planirana. Najzahtjevniji dio su objekti koji se rade, temeljenje objekata. Trenutno se radi na izmještanju državne ceste na Selskom putu u Selima i Gredi. Samo da zima ne traje jako dugi i da ne bude jako hladna.“, istaknuo je Goran Tuđan, član Uprave Colas Hrvatske, direktor građenja, dodajući da je prvi asfalt planiran za ovu godinu, ali sve će napominje Tuđan, ovisiti o eskalaciji cijena i načinu rješavanja tog problema.

Paralelno s izgradnjom autoceste traju radovi i na dovršetku spojne ceste za Sisak, odnosno radovi na novom Odranskom mostu, čija se dinamika radova također ocjenjuje zadovoljavajućom, rekao je prilikom današnjeg obilaska radova na autocesti župan Ivan Celjak.
„Ovo je cjelovit projekt i završetkom ovog projekta Sisak će napokon dobiti ulazak u grad kakav Siščani zaslužuju. Dovršetkom autoceste do Siska, Sisak i Petrinja postaju predgrađe Zagreba. Ova autocesta zaista znači bolju budućnost i za Sisak i za cijelu Banovinu.“, istaknuo je župan Celjak.

 

Inače autocesta A11 Zagreb – Sisak ukupne je dužine 42 km. Do sada je izgrađena i puštena u promet autocesta od interregionalnog čvora Jakuševec do čvora Lekenik u dužini od 30,1 km. Osim završetka dionice do Siska potrebno je još i izgraditi spoj prema Zagrebu od interregionalnog čvora Jakuševec do Sarajevske ulice u dužini 1 km (prijelaz preko Ranžirnog kolodvora).

Foto: Sisak portal

najčitanije