Provođenje mjera zaštite na Glazbenoj školi Frana Lhotke u Sisku

mradenovic

251020211635199283.jpeg

U potresu 29. prosinca 2020. godine Glazbena škola Frana Lhotke u Sisku teško je oštećena te su nakon pregleda konzervatora i građevinskih stručnjaka donesene odluke o hitnim mjerama zaštite.

Najveća oštećenja su na uličnom pročelju na kojem je došlo do rušenja zabata uslijed urušavanja dimnjaka. Utvrđena su oštećenja zidane konstrukcije, osobito na mjestima zazidavanja ranijih otvora (prozora) sinagoge.

Konzervatorski odjel u Sisku propisao je mjere zaštite temeljem valorizacije predmetne građevine, stanja građevine nakon potresa 29. prosinca 2020. godine i zakonskih obveza kako bi se osiguralo očuvanje izvornih arhitektonskih vrijednosti i spriječilo daljnje propadanje te omogućilo korištenje.

Do sada je izrađen Elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije te su određene mjere stabilizacije do obnove.

Mjere će obuhvatiti: privremeno pridržavanje oštećenog istočnog zabatnog zida; razgradnju nestabilnih tankih zazida unutar lučnih otvora u unutrašnjosti koji prijete urušavanjem; podupiranje oštećenih lučnih nadvoja; podupiranje otvora na ulaznom (zapadnom pročelju) te pažljivu razgradnju središnjeg dijela istaknutog luka (koji je odvojen od pročelja i nestabilan) uz prethodnu demontažu štuko profila te minimalnu rekonstrukciju (zidanjem) radi osiguranja stabilnosti i zatvaranja potkrovlja nad njim te izvedbu drvene potkonstrukcije na mjestu urušenog zapadnog zabata u potkrovlju te oblaganje iste.

Za izvedbu ovih mjera Ministarstvo kulture i medija osiguralo je sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna.

Nakon provedenih hitnih mjera stabilizacije sljedeći je korak izrada projekta cjelovite obnove. Pri određivanju modela obnove predloženo je vraćanje izvornog oblikovanja pročelja sinagoge. Svi uključeni u projekt kao i brojni stručnjaci ponudili su svoju stručnu pomoć kod obnove što ukazuje na važnost i vrijednost obnove kulturnog dobra Glazbene škole Fran Lhotke u Sisku.

Prisjetimo se Glazbena škola Frana Lhotke dio je zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Siska te je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro s iznimnom arhitektonskom, povijesnom i ambijentalnom vrijednosti. Izgrađena je 1880. godine u stilu neoromanike kao sinagoga židovske zajednice u Sisku, a od 1967. godine u njoj djeluje Glazbena škola Frana Lhotke.

Izvor: Ministarstvo kulture i medija

najčitanije