Promijenjene lokacije kontejnera za otpad u centru grada

ibb

261020211635267417.jpeg

Zbog radova u ulicama Silvija Strahimira Kranjčevića i Stjepana i Antuna Radića došlo je do promjena u lokacijama kontejnera za komunalni otpad i zelenih otoka – javlja Gospodarenje otpadom Sisak.
Kontejneri koji su bili smješteni u haustoru na adresi Silvija Strahimira Kranjčevića 5 (iza caffe bar-a Academia) sada su privremeno smješteni na Trg bana Josipa Jelačića (kod Školske knjige). Kontejneri koji su do sada bili smješteni u haustoru na adresi Stjepana i Antuna Radića 6 (iza Erste banke) sada su u prolazu Name.
Zbog radova na navedenim lokacijama, GOS neće biti u mogućnosti odvoziti otpad niti iz posuda od 120 litara, pa moli sva domaćinstva, koja imaju zadužene posude, da svoj otpad odlažu u kontejnere na sljedećim lokacijama:
1. Prolaz Name
2. Šetalište Vladimira Nazora
3. Trg bana Josipa Jelačića (kod Školske knjige)
Sve promjene o sakupljanju otpada iz zone radova GOS će objaviti na svojoj web stranici.
Reciklažno dvorište trenutno je na Trgu grada Heidenheima (kod bazena) do 15.7, a od 18.7. do 29.7. bit će smješteno na Trgu bana Josipa Jelačića (iza kioska), gdje će gdje ćedo 29.7.2016. Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta također možete pogledati na web stranici Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. www.gos.hr .
Mobilna jedinica ima mogućnost zaprimanja 11 frakcija različitih vrsta otpada: papir, plastika, staklo, električni i elektronički otpad, tekstil, metal, toneri, lijekovi, ambalaža pod tlakom, baterije te ambalaža onečišćene opasnim tvarima.

najčitanije