Projekt SPAS - uspješno završeno osposobljavanje za njegovateljice

imp

Jedna od temeljnih aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnoga društva što uključuje i aktivnosti osmišljavanja i provedbe izobrazbe i drugih oblika jačanja i unapređenja kapaciteta zaposlenika i/ili volontera organizacija civilnoga društva za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija – provedena izobrazba i unaprjeđenje kapaciteta volontera. Opisano u slučaju projekta SPAS znači osposobljavanje 10 aktivnih volontera iz zajednice za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, koje će zajednici podariti 500 volonterskih sati.

projekt spas 2

I tako je sve opisano uspješno završeno – točnije, 10 korisnica ovog projekta završilo je osposobljavanje za njegovateljicu starijih i nemoćnih osoba pri Učilištu Magistra – ustanovi za obrazovanje odraslih iz Zagreba, pružilo volonterski doprinos zajednici na način da je svaka volonterka uključena u ovu aktivnost od srpnja do početka prosinca 2022. godina ostvarila više od 500 volonterskih sati i na završnom susretu koji je održan 19. prosinca 2022. godine primila Uvjerenje o završenom osposobljavanju.

projekt spas 3

Na ovoj prigodnoj svečanosti sudjelovali su voditeljica projekta Mira Čokić, mag. iur. koordinatorica projekta dr. sc. Daša Poredoš Lavor, Snježana Vujnović, bacc. med. tech. koja je sudjelovala u podučavanju njege bolesnika u institucionalnim i izvaninstitucionalnim oblicima skrbi i koja je voditeljica Doma za starije osobe Snježana iz Siska u kojoj je obavljana stručna praksa, te Tihomir Lavor, predsjednik Građanske inicijative „Moj grad Sisak“.

projekt spas 4

Na susretu je istaknuto kako je zanimanje njegovatelja/ice vrlo traženo jer potreba za raznim oblicima zdravstvene skrbi i socijalne podrške starijim osobama sve je veća. Dodatno osposobljavanje korisnice uključene u ovoj projekt čini osnaženijima i konkurentnijima na tržištu rada.

projekt spas 5

Tako je zajednica obogaćena za još 10 njegovateljica koje su spremne za rad – istaknula je Poredoš Lavor, te pohvalila marljivost i visoku motiviranost slijedećih volonterki koje su uspješno završile predmetno osposobljavanje Indira Kos, Dijana Smuđ, Gordana Arsenić i Jagoda Gilišek iz Siska; Kristina Brkljačić, Elvisa Žugaj, Milena Đurđević i Snježana Sliško iz Petrinje, Valentina Bodrožić iz Zagreb, te Suzna Tubić iz Martinske Vesi.

projekt spas 6

Novo-osposobljene njegovateljice zahvalile su svima koji su im omogućili sudjelovanje u ovom projektu, novim znanjima, te prilikama za nova profesionalna ostvarenja koja su ostvarena upravo u ovom projektnom razdoblju. Zanimanje njegovateljice prepoznato je i pozitivno vrednovano u mnogim profesionalnim djelatnostima javnog, privatnog i civilnog sektora.

projekt spas 7

Nositelj aktivnosti projekta SPAS (Sigurnost-podrška-asistencija-samopouzdanje) je Udruga za zaštitu i promicanje prava osoba treće životne dobi, u partnerstvu s Građanskom inicijativom „Moj grad Sisak“ i Udrugom EKS – ekološko-kulturna scena iz Hrvatske Kostajnice. Projekt je dio aktivnosti Poziv na dostavu projektnih prijedloga Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a sufinancira Europska unija iz ESF i Ureda za udruge Vlade RH.

 

 

Foto – GI Moj grad Sisak

najčitanije