Produljen rok za prijavu štete u poljoprivredi

mradenovic

Zbog povećanog broja prijava, rok za prijavu štete u poljoprivredi produžuje se do 19. ožujka.
Temeljem odluke, pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Siska koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi (uključujući sustav za navodnjavanje, mreže, armaturu i drugo), te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete zaključno sa srijedom 17. veljače 2021. godine.
Ako prijavljujete štetu za oštećene gospodarske zgrade, bitno je da je u trenutku proglašenja nepogode zgrada u vašem vlasništvu te zakonito izgrađena ili u postupku ozakonjenja, ako je nezakonito izgrađena
Ako štetu prijavljujete za stradale domaće životinje, potrebno je da su upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja, središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara. Potrebno je da su životinje upisane u barem jedan od registara.
U slučaju da štetu prijavljujete za uništeno poljoprivredno zemljište, površine moraju biti registrirane u ARKOD sustavu ili upisane u Upisniku poljoprivrednika.
Ako su vam u potresu stradali strojevi i gospodarska vozila, potrebno je da su registrirana i u vašem vlasništvu. Iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji morate dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.
Prijavitelji štete mogu obrasce za prijavu štete poslati putem e-maila na adresu [email protected], putem pošte ili osobno donijeti na privremenu adresu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.

najčitanije