Produljen rok za prijave u prometnu jedinicu mladeži

Prometna Jedinica Mladeži

PU sisačko-moslavačka produljila je rok za prijave zainteresiranih kandidata za prometnu jedinicu mladeži. Zamolbe će se zaprimati od 15. do 31. svibnja, a potrebno ih je dostaviti osobno ili putem pošte u Policijsku postaju Sisak, na adresi Sisak, Ulica kralja Tomislava 17.  Sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica pripadnik/ca prometne jedinice mladeži može biti učenik/ca koji je navršio najmanje 16 godina života ili student/ica, primjeren/a u učenju, ponašanju i radu.

 

Uz zamolbe je potrebno dostaviti:

– potvrdu o školovanju,

– potvrdu od liječnika obiteljske medicine.

 

Policijska postaja Sisak u suradnji sa Autoklubom Sisak provodit će obuku novih pripadnika prometne jedinice mladeži.

 

foto: PU sisačko – moslavačka

najčitanije