Priznanje za 60 godina Auto prometu Sisak

ibb

Na svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Sisak i ove su godine dodijeljena priznanja Hrvatske gospodarske komore tvrtkama za kontinuirano poslovanje na području Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Sisak, kao i plaketa ‘Kristalna kuna’ i plakete ‘Zlatna kuna’ za Među dobitnicima za jubilarne obljetnice je i vitalni 60-godišnjak iz Siska, Auto promet Sisak.

Trgovačko društvo Auto promet Sisak osnovano je 14. studenog 1958. godine kao poduzeće Željezara Autosaobraćaj Sisak sa zadatkom prijevoza željezne rudače, kamena vapnenca te prijevoza radnika na posao i s posla. U tu svrhu korišteno je 10 kamiona i 6 autobusa. Već tada se formiraju prve mreže linija za gradsko-prigradsko područje uključujući i jednu međugradsku liniju Lonja – Sisak – Zagreb.

Iz prostora željezare na novu – sadašnju lokaciju (Zagrebačka 19 u Sisku) poduzeće se seli 1. lipnja 1961. godine i mijenja naziv u Auto poduzeće Sisak.

Prolazeći kroz različite faze, u svim svojim razvojnim transformacijama pa i promjenama u imenu, Društvo je zadržalo osnovnu funkciju prijevoza putnika u javnom i cestovnom prometu uz održavanje i remont teretnih motornih vozila.

Danas je Društvo u 100%-tnom vlasništvu Grada Siska, sa 122 zaposlena radnika. Kao jedinstvena radna cjelina, sastavljeno je od sljedećih organizacijskih jedinica: Uprava, Odjel ekonomsko-pravnih poslova, Odjel ZNR, PPZ i pumpe za gorivo, Odjel održavanja i Odjel prometa.

Prijevoz putnika se, u skladu s Ugovorom o pružanju javne usluge prijevoza, organizira u gradskom, prigradskom, županijskom i međužupanijskom prometu, a za održavanje voznog reda u gradskom i prigradskom prometu, na 24 autobusne linije sa 136 polazaka dnevno, na raspolaganju su 44 autobusa. Na užem gradskom području, prijevoz je organiziran s 5 autobusnih linija i 84 polaska dnevno.

Uvođenjem pozitivnih poslovnih politika djelovanja na tržištu i racionalizacije troškova, Auto promet Sisak je u 2016. godini svojim autobusima prešao 2.009.971 kilometara i pritom ostvario prvu dobit nakon 2007. godine.

Ono čime se jako ponosi je činjenica da Auto promet Sisak ima iskustvo u uspješnoj provedbi razvojnih projekata, te je tijekom 2016. i 2017. godine nabavilo 13 novih autobusa koji su financirani kreditom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i 2 midibusa financirana putem leasinga.

Sredstva EBRD-a bila su namijenjena modernizaciji dijela voznog parka Auto prometa Sisak, unaprjeđenju sustava za izdavanje prijevoznih karata te modernizaciji spremišta za popravak i održavanje autobusa. Nabava za potrebe Projekta odvijala se u skladu s najnovijim izdanjem EBRD-ovih Politika i pravila za javnu nabavu.

Stanje postojeće infrastrukture za javni prijevoz ne predstavlja prepreku za odvijanje prometa ali nije u potpunosti zadovoljavajuće, te su u Planu urbane mobilnosti grada Siska predviđena brojna ulaganja u predmetnu infrastrukturu. Sukladno tome i prethodno uspješno provedenom projektu Auto promet Sisak  započeo je u 2017. godini projekt nabave još 20 novih autobusa te uspješno aplicirao Europskom fondu na Poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza u 2018. godini. Ta sredstva premašuju  iznos od 22.000.000.00 kn te su 100% bespovratna.

Nabavom novih vozila povećava se sigurnost i udobnost prijevoza putnika uz manju potrošnju goriva i zagađenje okoliša, očuvanje radnih mjesta i konkurentnost tvrtke na tržištu.

najčitanije