Priključite se Postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Siska

imp

Grad Sisak objavio je poziv građanima grada Sisak u dobi od 18 do 50 godina, dobrog psiho-fizičkog stanja da se dragovoljno priključe u Postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Siska.
Pripadnici Postrojbe sudjeluju u provođenju mjera civilne zaštite, sanacije terena, potpora u provođenju mjera edukacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.
Svim pripadnicima civilne zaštite Grad Sisak osigurava zaštitnu odoru s pripadnim oznakama, a za vrijeme osposobljavanja i eventualnih intervencija, osigurana je besplatna prehrana i prijevoz do mjesta osposobljavanja, te osiguranje od nesretnog slučaja.
Ukoliko se želite priključiti Postrojbi, svoju prijavu s osnovnim podacima (ime, prezime, adresa, broj mobitela, e-mail) pošaljite elektroničkim putem na e-mail adresu: [email protected] ili dostaviti osobno u Grad Sisak, Rimska 26 do 1. veljače 2019. godine.
Sve dodatne informacije, osim putem navedene e-mail adrese, možete dobiti i na broju telefona 044/510-139.

najčitanije