Prijavite štetu od poplava

sisakportal-hr

Gradsko povjerenstvo za prijavu štete od elementarne nepogode obavještava građane grada Siska, koji su pretrpjeli štetu na stambenim i gospodarskim objektima, opremi, ratarskim kulturama i dugogodišnjim nasadima, uslijed elementarne nepogode poplave u razdoblju od 12.veljače 2014. do 3.ožujka 2014. godine, da dostave obrazac EN – P za prijavu štete od elementarne nepogode sukladno Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda, najkasnije do 11. ožujka 2014. godine.
Obrazac se može dostaviti poštom ili osobno na adresu Grad Sisak, Rimska 26 Sisak.
Obrazac prijave štete može se dobiti kod predsjednika Mjesnih odbora, na službenoj web stranici Grada Siska www.sisak.hr ili na porti Gradske vijećnice Grada Siska (Rimska 26).