Prijavite se za popisivače i kontrolore popisa stanovništva

imp

251020211635198286.png

U razdoblju od 13. rujna do 17. listopada 2021. u Republici Hrvatskoj provodit će se Popis stanovništva, kućanstva i stanova. Kako je riječ o najopsežnijem i najsloženijem statističkom istraživanju potreban je veliki broj popisivača.

Popis se provodi u dvije faze. Od 13. rujna 2021. do 26. rujna 2021. samostalnim popisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-Građani te od 27. rujna 2021. do 17. listopada 2021., popisivači obavljaju popisivanje svih popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale, putem osobnog intervjua sa stanovništvom s pomoću elektroničkih uređaja te obavljaju kontrolu podataka prikupljenih u prvoj fazi Popisa.

Popisivanje u razdoblju od 27. rujna do 17. listopada 2021. godine zahtijeva puni dnevni angažman kontrolora i popisivača (uključujući subote i nedjelje) te je nužan preduvjet da kandidat za kontrolora ili popisivača nema drugih poslovnih/školskih obveza. Moguće je produljenje Popisa do 29. listopada 2021. godine ako se ustanovi da do 17. listopada 2021. nisu popisane sve popisne jedinice.

“Rad popisivača za vrijeme popisa podrazumijeva puni dnevni angažman što znači da će popisivači na terenu prikupljati podatke tijekom cijelog dana, uključujući i subote i nedjelje kada će biti najviše angažirani jer se obitelji tada nalaze kod kuće. U prosjeku popisivač će moći zaraditi oko 5 do 6 tisuća kuna, no naravno da to ovisi o broju zaduženih popisnih jedinica i samostalno popisanih kućanstava u prvoj fazi popisa.”, rekla je za Media servis ravnateljica Državnog zavoda za statistiku Lidija Brković.

Cilj je Popisa je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova.
Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenoga Popisom, koriste se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja odgovarajuće pojave.
Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. u 24 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

Uvjeti koje kandidat treba zadovoljiti:
– državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem ili reguliranim boravištem u Republici Hrvatskoj
– navršenih 18 godina u trenutku popunjavanja prijave
– postignuto najmanje srednjoškolsko obrazovanje
– poznavanje rada na računalu
– valjana adresa elektroničke pošte.

Prednost pri izboru kandidata:
– viša razina obrazovanja
– iskustvo rada na prijašnjim popisima/anketama
– dobro poznavanje rada na računalu
– nezaposleni i studenti.

Rok za prijavljivanje kandidata: do 15. srpnja 2021.
Prijaviti se možete na poveznici.

najčitanije