Prijava štete od potresa za poljoprivrednike

mradenovic

Na temelju Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres od 9. veljače 2021. godine, proglašena je prirodna nepogoda – potres na području Grada Siska. Pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Siska koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi (uključujući sustav za navodnjavanje, mreže, armaturu i drugo), te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete zaključno sa srijedom 17. veljače 2021. godine.

U slučaju da prijavljujete štetu za oštećene gospodarske zgrade:
U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja objekti moraju biti u vašem vlasništvu te zakonito izgrađeni ili u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih građevina.

U slučaju da prijavljujete štetu za stradale domaće životinje (osnovno stado/matično jato peradi):
U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja životinje moraju biti upisane u jedan od slijedećih registara: Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ), središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji registar kopitara, evidenciju pčelara i pčelinjaka, uzgojnu knjigu matica pčela odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara.

U slučaju da prijavljujete štetu za uništeno poljoprivredno zemljište:

Do trenutka podnošenja zahtjeva površine moraju biti registrirane u ARKOD sustavu ili upisane u Upisniku poljoprivrednika.

U slučaju da prijavljujete štetu za uništene strojeve i gospodarska vozila:
U trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja strojevi i gospodarska vozila moraju biti registrirani i u vašem vlasništvu. Iznimno za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji morate dokazati vlasništvo u trenutku nastanka/proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

Prijavitelji štete mogu obrasce za prijavu štete poslati putem e-maila na adresu [email protected], putem pošte ili osobno donijeti na privremenu adresu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.

Obrazac-PN-Prijava-štete-od-prirodne-nepogode

najčitanije