Prijava štete nastale uslijed olujnog nevremena

imp

Nevrijeme Caprag

Zbog velikih materijalnih šteta na građevinskim objektima, višegodišnjim nasadima i obrtnim sredstvima u poljoprivredi, nastalih kao posljedica olujnog i orkanskog vjetra koje je 19. srpnja 2023. godine pogodilo sisačko područje, Grad Sisak je 24. srpnja 2023. godine proglasio prirodnu nepogodu – olujni i orkanski vjetar.

 

Oštećenici na području grada Siska koji prijavljuju štetu, obvezni su ispuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode te ga dostaviti ili na e- mail adresu: prijavastete@sisak.hr ili poštom na adresu Rimska 26, 44000 Sisak ili osobno donijeti u pisarnicu Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, zaključno s 1. kolovoza 2023. godine.

 

Obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode može se preuzeti na web stranici Grada Siska te na portirnici Grada Siska, Marijana Cvetkovića 8, 44000 Sisak.

 

Oni koji će prijaviti štetu za oštećene automobile koji su bili na javnim površinama ( parkirališta) Grada Siska u prilogu trebaju dostaviti fotografije oštećenja, predračun popravka automobila kao i zapisnik PU SMŽ.

 

 

Obrazac za prijavu

 

 

Foto – FB Davor Nikola Stefancic

najčitanije