Predstavljanje projekta Centar za ljevarstvo na Metalurškom fakultetu

mradenovic

Na Metalurškom fakultetu predstavljen je projekt Centar za ljevarstvo – SIMET. Na ovaj se način želi ojačati kapacitete za istraživanje, razvoj i inovacije, poboljšati kompetencije nastavnog osoblja i studenata te pozicionirati Metalurški fakultet i metaloprerađivački sektor u smislu prepoznavanja i aktiviranja potencijala. Prema riječima dekanice Zdenke Zovko Brodarac pokretanje Centra mnogo znači za Sisak, Sisačko – moslavačku županiju, ali i za Republiku Hrvatsku.
„To je ulaganje u znanstveno – istraživačku opremu, to su novi studijski programi, to je visoko stručna radna snaga s novim znanjima, vještinama i kompetencijama koje mogu steći upravo na ovakvoj opremi kakve nema nigdje drugdje u Hrvatskoj“, ističe Zovko Brodarac.
Centar za ljevarstvo jedan je korak prilagođavanja Fakulteta i studijskih programa tržištu rada. Budući da prate potrebe tržišta rada, dekanica je na današnjem prezentiranju projekta najavila i moguće pokretanje nekih novih studijskih programa.
„U promišljanju smo novih studijskih programa, jedan od njih je u evaluaciji, a riječ je o programu ‘Sigurnost i zdravlje na radu i okolišu’. U suradnji s Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Građevinskim fakultetom te Fakultetom kemijskog inženjerstva i tehnologije promišljamo studijski program ‘Inženjerstvo tehničkih materijala’. Riječ je o potpuno novim temama i izazovima za koje vjerujem da su atraktivni za populaciju“, dodaje dekanica.
20190320_114317 20190320_111854
Na predstavljanju projekta bio je i rektor Sveučilišta u Zagrebu, Damir Boras koji je istaknuo kako je Sveučilište u Zagrebu vrlo ponosno na Metalurški fakultet, a dodao je i kako će se kroz ovaj projekt fakultetu dati posebna potpora.
„Pokazuje se da su mali fakulteti izvan Zagreba zapravo veliki fakulteti. Uz malo osoblje postigli su uvjete da zadovolje kriterije za dobivanje ovog izvanrednog projekta. Projekt pokazuje da tradicija metalurgije ima svoju nadogradnju, a to je vrhunska znanost. Metalurški fakultet pokazuje da kvalitetu vrhunske znanosti ima“, zaključuje Boras.
Ovaj projekt vrijedan je nešto više od 40 milijuna kuna, a financira ga Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine. Osim edukacije studenata Centar za ljevarstvo bio bi nositelj organizacije Međunarodnog savjetovanja ljevača te ostalih oblika certificiranog cjeloživotnog učenja kroz seminare, predavanja, radionice i tribine.

najčitanije