Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu

ibb

Na web stranici Grada Siska objavljen je poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu koji se sufinanciraju iz gradskog proračuna, a odnose se na kulturne djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Sisak. Rok za dostavu prijedloga programa je 15. listopada 2018. godine.

Prijava treba sadržavati ispunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavnicu, koja se može preuzeti  osobno u Gradskoj vijećnici ili na web stranici Grada Siska.

Prijedlozi programa dostavljaju se poštom na adresu: Grad Sisak, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport, branitelje i civilno društvo, Sisak, Rimska 26 s naznakom  – Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Siska za 2019. godinu. U Program će se uvrstiti  financiranje programa ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Sisak, muzejske djelatnosti, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, knjižnične djelatnosti i nakladničke djelatnosti, glazbene i glazbene i scenske umjetnosti, nove medijske kulture, filmske djelatnosti, kulturno-umjetničkog amaterizma i programa u cilju promidžbe grada Siska.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi te prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanoj Prijavnici neće biti razmatrani.

najčitanije