Poziv na prijavu štete od prirodne nepogode – Potres

imp

Pozivaju se građani s područja Grada Siska koji su pretrpjeli štetu na imovini od potresa 28. prosinca 2020. godine da štetu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete od prirodne nepogode.

Oštećenici na području Grada Siska koji prijavljuju štetu, obvezni su ispuniti obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode te ga dostaviti na e- mail adresu: [email protected], poštom ili osobno donijeti u pisarnicu Grada Siska, Rimska 26, 44000 Sisak, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19).

Obrazac za prijavu štete od prirodne nepogode može se preuzeti na web stranici Grada Siska te na portirnici Grada Siska, Rimska 26, 44000 Sisak, a koristit će se za procjenu vrijednosti štete i kao osnova za proglašenje elementarne nepogode.

Svi kojima su potrebne informacije radi pružanja pomoći pri saniranju posljedica jutrošnjih potresa mogu ih dobiti u Gradu Sisku na brojevima telefona 510 164, 510 834 i 510 139 od 8 do 16 sati, gdje se mogu prijaviti i potrebe za dolazak statičara.

najčitanije