Postupak podnošenja zahtjeva za obnovu potresom oštećenih zgrada

imp

Sukladno Zakonu o obnovi i Prvom programu mjera obnove, uklanjanje oštećenih zgrada, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom provodi se na temelju odluka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Postupak podnošenja zahtjeva za obnovu
Osobe koje su 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, ovisno o oznaci oštećenja zgrade mogu ostvariti sljedeća prava:
– obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
– uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
– gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
novčanu pomoć:
– za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
– za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće
– umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
– za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće

Ministarstvo će uskoro izraditi ažurirani Vodič za podnošenje zahtjeva za obnovu (namjenjen stanovnicima pogođenim potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije) koji će sadržavati osnovne informacije za podnošenje zahtjeva za obnovu kao i pojašnjenja vezana uz samu proceduru podnošenja zahtjeva na temelju utvrđenog stupnja oštećenja zgrade.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:

Obrazac 1 – Zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće
Obrazac 2a – Zahtjev za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće obiteljske kuće s jednom stambenom jedinicom
Obrazac 2b – Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće obiteljske kuće s dva ili tri posebna dijela
Obrazac 2c – Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne ili poslovne zgrade
Obrazac 3 – Zahtjev za uklanjanje potresom uništene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade i obiteljske kuće
Obrazac 4 – Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće
Obrazac 5 – Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade, obiteljske kuće
Obrazac 6 – Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade ili obiteljske kuće
Obrazac 7 – Zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
Obrazac 8 – Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade ili obiteljske kuće

Popunjeni obrasci se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb

U tijeku je i izrada internetske aplikacije e-Obnova koja će proces od zaprimanja zahtjeva do realizacije obnove učiniti transparentnim, a podnošenje zahtjeva bržim i lakšim.

Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na telefon 01/3782 117 ili putem e-pošte: [email protected]

Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

najčitanije