Ponovna rasprava za „Sisak-Jug“

imp

Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Siska objavljuje ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Sisak-jug“, koja će započeti 10. kolovoza, trajati 15 dana i završiti 24. kolovoza 2015. godine. Za vrijeme trajanja ponovne javne rasprave Prijedlog plana bit će izložen javnom uvidu u prostorijama gradske vijećnice, Rimska ulica 26, radnim danom od 8 do 16 sati te na mrežnim stranicama Grada Siska www.sisak.hr
Javno izlaganje Prijedloga plana za ponovnu javnu raspravu održat će se 21. kolovoza, s početkom u 10 sati, u gradskoj vijećnici.
Pisana očitovanja i mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog plana moći će se dostaviti se na adresu Upravnog odjela za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grad Siska, Rimska ulica 26, zaključno do 24 kolovoza.
Ponovna javna rasprava organizira se kako bi se javnosti predstavila izmijenjena rješenja koja su uslijedila po primjedbama zainteresiranih strana i građana nakon prve javne rasprave.

najčitanije