Pomicanje rasporeda odvoza miješanog i korisnog otpada

mradenovic

251020211635199992.jpeg

Iz Gospodarenja otpadom Sisak obavještavaju građane Siska te općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja kako u ponedjeljak, 5. travnja 2021. godine, neće biti odvoza miješanog i korisnog otpada. Raspored odvoza otpada pomiče se za jedan dan.
Osim toga, reciklažno dvorište Sisak Stari, na adresi Ulica kralja Zvonimira 7b, neće raditi od 6. travnja 2021. do 2. svibnja 2021. godine. Reciklažno dvorište bit će zatvoreno u navedenom periodu radi izvođenja radova na pristupnoj cesti u Ulici kralja Zvonimira. Korisnicima su još na raspolaganju Reciklažno dvorište Novi Sisak, na adresi Capraška ulica 4 te mobilno reciklažno dvorište čiji raspored i lokaciju možete pronaći na poveznici.

najčitanije