Pojašnjenje oznaka statičara

mradenovic

Nakon razornog potresa koji je pogodio naše područje, na teren su izašli statičari. Uloga statičara je dati procjenu ljudima jesu li im zgrade sigurne ili nesigurne za boravak. Tri su osnovne kategorije kojima se označavaju objekti-crvena, žuta i zelena. Neki statičari su na terenu na volonterskoj razini, a neki su mobilizirani i provode 8 do 12 sati dnevno na terenu, ali i dalje ih je malo. Vikendima ih je na terenu 200-300, a preko tjedna ih je zbog poslovnih obveza manje.
„Za svaku boju imamo dvije kategorije, ovisnu o o vrsti oštećenja. Zelena oznaka U1 znači da ljudi takvoj zgradi mogu sigurno boraviti i da pri idućim potresima mogu biti sigurni, da na idućim potresima ne moraju ići van, da se mogu skloniti uz neki nadvoj ili nosivi zid, ali da ne postoji ugroza da će pri istim potresima doći do znatnih oštećenja u odnosu na oštećenje kakvo imaju sada. Kod oznake U2 „uporabljivo s preporukom“ znači da je došlo do odvajanja žbuke, da su se oštetili prozori, spušteni stropovi ili knauf pregrade. Ne postoji fizička ugroza ljudi koji u takvoj kući borave da će se im se kuća urušiti ili oštetiti pri idućem potresu. To su popratne smetnje i takve bi elemente trebalo sanirati što je prije moguće. Žute, odnosno narančaste oznake znače da ljudi borave u objektu na vlastiti rizik. Niži je rizik ako imate oznaku PN2 i da su potrebne mjere hitne intervencije. To znači da postoji ugroza za zdravlje i sigurnost ljudi koji tu borave. Možda se radi o zabatnim zidovima koji se mogu rušati, dimnjaci ili oštećena međukatna konstrukcija. Kategorija PN1 predstavlja veće oštećenje jer sami statičari tim brzim pregledom ne mogu detaljno procijeniti kakvo se oštećenje dogodilo. Svakako je preporuka da se u toj kategoriji ne boravi. U kategoriji PN2 postoje dijelovi koji se ne bi smjeli koristiti, dok se ostatak može koristiti po uputi koju ste dobili od statičara. Crvene oznake svakako predstavljaju ugrozu i postoji velika vjerovatnost da bi se te zgrade pri takvom potresu urušile“, pojašnjava Karmen Komljen Petošić predstavnica Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. te dodaje kako je do sada pregledano otprilike pola objekata na području Siska.
Cilj statičara sada je označiti sve kuće. Objekti kojima je potreban detaljan pregled (PN1) izvršit će sam projektant kada krene obnova. Unosom prijave u bazu podataka, statičari zaprimaju prijavu i izlaze na teren. U prijavama je bitno upisati ime, prezime i kontakt broj kako bi vas mogli kontaktirati ako niste u samom objektu da se može izvršiti pregled unutra. „Nemojte se iznenaditi ako vidite naljepnicu na kući, a niste bili u njoj. To znači da je statičar iskusno procijenio i dao naljepnicu koju je. Pročitajte uputu koju ste dobili. Ako mi sami nismo sigurni s onime što vidimo izvana, u drugom krugu kontaktiramo kolege i vlasnika i onda se kontaktira vlasnik da s izvrši uvid u sami objekt“, dodaje Komljen Petošić.

Cijeli razgovor s Karmen Komljen Petošić možete poslušati ovdje.

najčitanije