Pod Gradskom vijećnicom pronađeni ostaci rimskih termi

imp

Terme 00

Prilikom obnove Gradske vijećnice u suterenskim prostorijama pronađeni su ostaci antičke arhitekture koji pripadaju sklopu nekadašnjih termi Siscije, priopćili su iz Grada Siska.

 

Terme 01

 

Arheolozi Gradskog muzeja Sisak pronalazak su okarakterizirali „impresivnim“, a njihov je arheološki nadzor pokazao kako pronađeni ostaci pripadaju duljem vremenskom razdoblju i dvjema rimskim građevinskim fazama.

 

Terme 02

 

Pronađeno je kameno popločenje i veliki polukružni zid koji pripadaju ranijoj fazi iz 2./3. stoljeća, te antički zidovi debljine do jednog metra koji pripadaju kasnoantičkoj građevinskoj fazi. Kompleks termi uz obalu Kupe istražuje se još od pedesetih godina 20. stoljeća, a ovaj nalaz potvrđuje da se ispod suvremenog Siska još uvijek nalazi mnoštvo neotkrivenih ostataka građevina, „ugrađenih“ u temelje postojećih zgrada.

 

Terme 03

 

Nakon pronalaska i istraživanja, na redu je odluka o odgovarajućoj prezentaciji i interpretaciji ovih nalaza javnosti. Uredi gradske uprave u suterenu nisu pristupačni i loše su mjesto za izlaganje nađenih ostataka te se očekuje prijedlog prezentacije na stalno javno dostupnoj zelenoj površini uz Šetnicu Slave Striegla ili u dvorištu Gradske vijećnice, što će biti najbolje rješenje za prezentaciju ovih nalaza.

 

Terme 00

 

 

Foto – Grad Sisak