Početak proljetne deratizacije

mradenovic

U ponedjeljak, 11.ožujka počinje proljetna deratizacija na području grada Siska. Mamci će se izlagati na skrovita i zaklonjena mjesta u posebne kutije tj. na način da su nedostupni za domaće i ostale životinje, ljude, a posebno djecu. Mamci izloženi u blizini domaćih životinja (parafinski) izlagat će se na način da su vezani žicom da ih štetni glodavci ne bi mogli prenijeti.
Navedeni preparati registrirani su i dopušteni za primjenu u Republici Hrvatskoj rješenjem Ministarstva zdravlja RH.
11.03.2019. – Topolovac, Preloščica, Budaševo
12.03.2019. – Budaševo, Lukavec Posavski, Gušće
13.03.2019. – Novo Selo Palanječko, Gušće, Čigoč, Crnac
14.03.2019. – Kratečko, Mužilovčica, Caprag (kod Rafinerije)
15.03.2019. – Caprag (kod Rafinerije), Svinjičko
Deratizacija će započeti u 8 sati i trajat će do 16 sati, a u slučaju lošeg vremena odgodit će se na slijedeći radni dan bez oborina. Operativni plan je okvirni i podložan je promjenama ovisno o vremenskim uvjetima.

najčitanije