Ovaj tjedan bez odvoza otpada za spremnike od 120 litara

imp

261020211635208852.jpeg

Gospodarenje otpadom Sisak , obavještava korisnike svojih usluga da se u tjednu od 23. do 27.ožujka ukidaju sve linije koje odvoze otpad od korisnika koji imaju svoje individualne spremnike od 120 litara. Isto tako, obustavlja se i odvoz korisnog otpada (žute i plave vrećice).

“Mole se korisnici da višak otpada koji im ne stane u spremnike odlažu u vreće za otpad koje će se sakupiti i odvesti zajedno s kantama u periodu od 30.ožujka. do 3.travnja. Kontejneri zapremine 1100 i 5000 litara koji su namijenjeni domaćinstvima kolektivnog stanovanja odnosno građanima koji žive u zgradama nastavit će se prazniti uobičajenom dinamikom.“, poručili su iz Gospodarenja otpadom Sisak.

najčitanije