Otvoreno prvo sisačko reciklažno dvorište

mradenovic

261020211635209742.jpeg

Ispod Mosta Gromova otvoreno je prvo sisačko reciklažno dvorište. Riječ je o jednom od kapitalnih gradskih projekata. Reciklažno dvorište besplatno mogu koristiti svi građani, a u njemu se zaprimaju i privremeno skladište otpadni papir i karton, metal, staklo, plastiku, tekstil, glomazni otpad te ostali otpad nastao u kućanstvima  kao što su boje, deterdženti, lijekovi, ee – oprema i slično.

”Ideja je da reciklažna dvorišta budu što dostupnija građanima, ne da budu na periferiji kao odlagališta, gdje idu veće količine otpada. Ovdje je otpad privremeno, reciklira se i iza toga ide na Goričicu ili na neku novu uporabu”, poručila je gradonačelnica Kristina Ikić Baniček.

U veljači 2018.godine, Grad Sisak sklopio je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje i opremanja reciklažnog dvorišta čija se realizacija financira sredstvima iz Kohezijskog fonda. Ugovor za izgradnju reciklažnog dvorišta potpisan je s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta je 4.370.018,00 kn, od čega prihvatljivi troškovi iznose 4.217.387,00 kn. Ostvarena bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda iznose 3.584.778,95 kn, što čini 85% prihvatljivih troškova. Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Grada Siska.

”Građani besplatno mogu dovoziti otpad na ovo odlagalište. Kada dođu, proći će preko vage, radnici će evidentirati građane koji su dovezli otpad te ga odložiti u označene kontejnere. Ovdje se mogu odložiti neopasni i opasni ili problematični otpad koji se tu nalazi samo privremeno. Kada se skupi određena količina opasnog otpada, poput lijekova ili živinih toplomjera, žarulja i slično, predaje se ovlaštenim uporabiteljima”, kaže direktorica Gospodarenja otpadom Katarina Luketić.

U planu izgradnja još jednog reciklažnog dvorišta

Siščani posljednjih mjeseci odvajaju otpad po vrećicama, a time se smanjila i količina otpada koje završi na odlagalištu Goričica. Osim reciklažnog dvorišta ispod Mosta Gromova, u planu je i izgradnja drugog takvog dvorišta koje će se graditi u Capraškoj ulici.

”Pomno pratimo količinu otpada koja se sada odvozi na Goričicu. Otkako smo uveli sortiranje otpada zabilježili smo smanjenje oko 20%, ali vjerujemo da će taj postotak rasti s vremenom. Provodit ćemo edukacije koje će pomoći da se građani odgovorno ponašaju”, dodaje gradonačelnica Ikić Baniček.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta Sisak Stari bit će od ponedjeljka do petka: 8 – 20 sati te subotom: 8 – 13 sati.

najčitanije