Otpis računa za struju za stradale koji se nalaze u zamjenskom smještaju

imp

251020211635196802.jpeg

I deset mjeseci nakon potresa stanovnici potresom pogođenog područja čije nekretnine imaju crvenu ili žutu naljepnicu, a nalaze se u zamjenskom smještaju (koje nije u kontejnerskom naselju), muku muče s ostvarivanjem prava na oslobađanje plaćanja računa za električnu energiju.

Pomoć u rješavanju tog prava potražili smo u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u njihovoj Upravi za energetiku.

Odgovor prenosimo u cijelosti:
„Zahvaljujemo na Vašem elektronskom upitu u svezi sa upitom o načinu na koji se može pomoći ljudima koji imaju crvene naljepnice i žive u zamjenskim stanovima, da im se za te stanove u kojima trenutno borave otpišu računi za električnu energiju.
U obrazloženju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. rujna 2021. navedeno je da kupci iz kategorije kućanstvo koji imaju oštećene objekte označene crvenom i žutom naljepnicom imaju pravo naknade za električnu energiju u zamjenskom ili privremenom smještaju kao i na lokaciji oštećenog objekta, ali samo na lokaciji jedinica lokalne samouprave.
Stoga Vas upućujemo da se Vaši slušatelji obrate svojoj jedinici lokalne samouprave kako bi oni HEP ODS-u d.o.o. dostavili podatke o njihovom zamjenskom smještaju sa pripadajućim brojevima obračunskih mjernih mjesta. Na taj način jedinica lokalne samouprave potvrđuju postojanje prava ljudi na otpis potraživanja za električnu energiju te ujedno i preuzima odgovornost da takvo pravo imaju samo ljudi čija su kućanstva stradala u potresu, a ne i ostali članovi njihova domaćinstva koji žive na lokaciji zamjenskog smještaja. Navedena je informacija koju Vam ovdje šaljemo komunicirana sa direktorom HEP-ODS-a d.o.o. – Elektra Sisak i oni su upoznat sa njom.
Prema informacijama dobivenim od HEP-ODS-a d.o.o.- Elektra Sisak uspostavljena je jedinstvena kontakt točka elektroničke pošte za komunikaciju s Elektrom Sisak na potresom pogođenom području i ona glasi: ods.potres@hep.hr. Jedinstveni kontakt broj telefona HEP-ODS d.o.o.-Elektre Sisak je 0800 300 418.
Ukoliko slušatelji moraju kontaktirati HEP-Elektru d.o.o. njihov kontakt telefon je slijedeći: 0800 300 303.“, stoji u odgovoru Uprave za energetiku ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

najčitanije