Osiguranici s potresom pogođenog područja do kraja rujna bez obveze plaćanja participacije

imp

251020211635198376.jpeg

Nakon potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju krajem prošle godine, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurao je pružanje zdravstvene zaštite bez obveze plaćanja participacije, što se odnosi i na upis novih pacijenata kod ugovornih doktora, bez obzira na broj osiguranika o kojima skrbi, ali i na participaciju za lijekove.

Drugim riječima, sukladno uputi Ministarstva zdravstva, osigurane osobe s potresom razorenih područja nisu obavezne plaćati sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite – niti usluge liječnika obiteljske medicine, niti specijalističke i dijagnostičke preglede, kao niti participaciju za lijekove s osnovne i dopunske, B-liste, “s tim da sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite (participacija) ne pokriva doplatu za lijekove s B liste lijekova, već pokriva 10 kuna koje se u ljekarni plaća po svakom receptu ako osigurana osoba nema ugovoreno dopunsko zdravstveno osiguranje” – poručili su iz HZZO-a.

Odluka je na snazi do 30. rujna 2021. godine.

najčitanije