OŠ Ivana Kukuljevića ide u obnovu

mradenovic

251020211635199063.jpeg

Zgrada OŠ Ivana Kukuljevića u Ulici kralja Tomislava 19, nakon katastrofalnog potresa koji je pogodio Sisak 29. prosinca prošle godine, u brzom pregledu dobila je crvenu naljepnicu i ocijenjena neuporabljivom, a učenici do daljnjega pohađaju nastavu u OŠ 22. lipnja.
Nakon detaljnih pregleda i analize ovih je dana u Studiju ARHING izrađen elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, u kojem stoji da su oštećenja velika, no da zgradu ne treba rušiti, nego konstruktivno sanirati. To je dobra vijest za 285 učenika OŠ Ivana Kukuljevića, koji bi se mogli u drugoj polovici sljedeće školske godine vratiti u svoju školu.
Elaboratom procijenjeni trošak sanacije je 8.469.877,71 kn bez PDV-a. Na temelju elaborata Grad Sisak će naručiti izvedbeni projekt s detaljnim troškovnikom i pokrenuti javnu nabavu za radove, a dinamika radova svakako će ovisiti i o priljevu sredstava iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i Fonda solidarnosti Europske unije, kojima je prijavljena šteta od potresa na zgradi OŠ Ivana Kukuljevića.
Da podsjetimo, za uklanjanje posljedica katastrofalnog potresa do 20. svibnja 2021. godine utrošeno je 29.342.226,18 kuna. Od toga je na posebno otvoreni račun Grada Siska uplaćeno 3.185.614,22 kuna donacija, 20.000.000,00 kuna je interventna pomoć iz državnog proračuna, a ostatak je iz Proračuna Grada Siska.
Za hitne interventne mjere kao što je sanacija zabatnih zidova, krovova, rušenje i saniranje dimnjaka, postavljanje skela i najam razne mehanizacije potrošeno 9.399.085,78 kuna.
Za izradu elaborata za višestambene zgrade i kuće koje predstavljaju opasnost potrošeno je 1.673.530,00 kuna.
Troškovi privremenog smještaja za Siščane koji ne mogu boraviti u svojim stanovima i kućama, a koji uključuju pripreme i troškove kontejnerskih naselja iznose 9.124.631,73 kune.
Sanacija mostova i cesta iznosi 626.978,75 kuna.
Troškovi obnove i popravka škola i gradskih ustanova i objekata iznose 2.538.904,82 kune
Siščanima stradalima u potresu za jednokratnu novčanu pomoć i namjenske kartice isplaćeno je 8.518.000,00 kuna.
Od svih gradova pogođenih potresom, Grad Sisak je jedini grad koji je već 25. veljače objavio izvještaj utrošenih sredstava od donacija i interventne pomoći države.

izvor: Grad Sisak

najčitanije