Okrugli stol o ljudskim pravima

sisakportal-hr

261020211635285033.jpeg

Povodom obilježavanja MeĎunarodnog dana ljudskih prava, u organizaciji
sisačkog HNS-a održan je okrugli stol na temu: «Ljudska prava i
temeljne slobode u Republici Hrvatskoj.»
Na okruglom stolu uvodničari su bili Sonja König, saborska zastupnica HNS-a i potpredsjednica Odbora za ravnopravnost spolova te Nedžad Hodžić, saborski zastupnik i predsjednik Kluba nacionalnih manjina.
Cilj okruglog stola, kako je i u pozdravnom nastupu naglasio predsjednik podružnice HNS-a Sisak Vlado Andučić, je istaknuti važnost percepcije ljudskih prava u našem društvu, te pozvati graĎane, kao i predstavnike udruga civilnog društva na snažnije promicanje ljudskih prava, suživota, razumijevanja i tolerancije.
Uz aktivno učešće predstavnika udruga civilnog društva koja se bave ovom problematikom na području Grada Siska a koja prožima sve segmente našeg društva, jedan od zaključaka okruglog stola bio je da je problematiku ljudskih prava nužno sagledati u svim njezinim segmentima te da će za to biti nužno organizirati niz okruglih stolova koji će se baviti kapilarnim problemima u promicanju ljudskih prava i temeljnih sloboda u lokalnoj zajednici.

najčitanije