Odvoz glomaznog otpada u Sisku, Sunji, Martinskoj Vesi i Lekeniku

ibb

Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. obavještava svoje korisnike da uskoro započinje odvoz glomaznog otpada s područja Grada Siska, te Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja. Svi korisnici su već dobili ili će, uz račune za travanj svibanj i lipanj dobiti letak s rasporedom i terminima odvoza.
Početak proljetne akcije odvoza je :
GRAD SISAK – 10. travnja 2017. godine,
OPĆINA SUNJA – 15. svibnja 2017. godine,
OPĆINA MARTINSKA VES – 18. svibnja 2017. godine,
OPĆINA LEKENIK – 22. svibnja 2017. godine.
Kalendar odvoza glomaznog otpada možete pogledati i na web stranici Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. (www.gos.hr)
Potreba odvoza krupnog (glomaznog) otpada prijavljuje se pozivom na brojeve telefona 044/782-7492 i 044/782-7489 u radnom vremenu od 07:00 do 15:00 sati, email-om na [email protected] ili preko kontakt obrasca na web stranici Gospodarenja otpadom Sisak d.o.o. Svi oblici prijave odvoza glomaznog otpada će biti dostupni od 03.04.2017., odnosno od prvog dana za prijavu. Mole se korisnici da glomazni otpad za svoje područje, odnosno ulicu ili naselje prijavljuju u točno naznačenom datumu navedenom u stupcu „PRIJAVA ODVOZA“. Odvoz će se izvršiti u dane ispisane u stupcu „DAN ODVOZA“.
Ukoliko ne prijavite odvoz glomaznog otpada u zadanom periodu, neće Vam se osigurati usluga odvoza. Individualna domaćinstva (kuće) moraju otpad odložiti unutar dvorišta, dostupno vozilu za sakupljanje otpada. Kolektivna domaćinstva (zgrade) će prilikom prijave glomaznog otpada dogovoriti način odvoza otpada.
I ovoga puta se mole korisnici da uz glomazni otpad ne ostavljaju električni i elektronički otpad, koji spada u grupu opasnog otpada, a koji se može besplatno zbrinuti putem ovlaštenog sakupljača. Na području Sisačko-moslavačke županije ovlašteni sakupljač je FLORA VTC, a kontakt broj je 0800 444 110. Ostale informacije o tome što se smatra, a što se ne smatra glomaznim otpadom možete pronaći i na letku.

Letak Glomazni otpad Sisak pogledajte OVDJE.

Letak Glomazni otpad Općine Lekenik, Martinska Ves i Sunja pogledajte OVDJE.

najčitanije