Odvoz božićnih drvaca počinje u srijedu

ibb

Odbačena božićna drvca Gospodarenje otpadom Sisak sakupljat će od 10. do 17. siječnja 2018. godine.

Fizičke osobe koje žive u zgradama svoja odbačena božićna drvca trebaju odložiti pored kontejnera za miješani komunalni otpad, a osobe koje žive u kućama pored najbližeg zelenog otoka.

Pravne osobe dužne su zaključno s 09. siječnja 2018. godine prijaviti potrebu odvoza drvaca kako bi bile uvrštene u raspored odvoza – u tom slučaju odvoz bi bio bez naknade. Ukoliko pravne osobe imaju potrebu zbrinuti drvca prije ili nakon navedenog termina, trebaju zatražiti ponudu te će im odvoz biti omogućen uz naknadu.

U Općinama Sunja, Lekenik i Martinska Ves drvca će se sakupljati u navedenom terminu zajedno sa sakupljanjem miješanog komunalnog otpada.

najčitanije