Održana fokus radionica ‘’Sve za mlade“

pm

261020211635280321.jpeg

U okviru projekta “A-LA?! (A lokalni aktivizam?!)“, financiranog uz potporu Ministarstva socijalne politike i mladih INFO Centra za mlade Sisak  održala se fokus radionica ‘’Sve za mlade“ kojoj su sudjelovali predstavnici raznih organizacija koje rade s mladima. Aktivnost se provela s ciljem strateškog planiranja stručnog savjetovanja djelatnika INFO Centra za mlade Sisak u svrhu kvalitetnijeg usmjerenog djelovanja djelatnika institucija te organizacija civilnog društva vezano uz kreiranje zajedničkih programa usmjerenih mladima. Suradnja udruga, oblici suradnje između udruga te zajedničke ideje predstavnika raznih organizacija koje rade s mladima sa svrhom povećanja vidljivosti udruga i volontera bile su samo neke od tema radionice.

najčitanije