Odobreni prvi krediti za sisačke obrtnike i poduzetnike

ibb

U sklopu natječaja ‘Sisački poduzetnik 2016.’, kojeg provode Grad Sisak i OTP banka odobreni su prvi krediti za poduzetnike i obrtnike s područja Siska. Iz Grada poručuju zainteresiranima da se jave što prije, budući da natječaj traje do prosinca ove godine ili do iskorištenja kreditnog fonda.

Korisnici ovog kredita mogu biti trgovačka društva i obrti koji posluju na području Siska i koji imaju najmanje polovicu zaposlenih s prebivalištem u Sisku. Kredit se može iskoristiti za kupnju ili izgradnju gospodarskih objekata ili njihovu rekonstrukciju, kupnju nove opreme i za financiranje trajnih obrtnih sredstava.

Grad Sisak osigurava sredstva za subvenciju kamate: u visini od 4 posto za financiranje kupnje, izgradnje, uređenja ili proširenja gospodarskih objekata, 3,5 posto za kupnju nove opreme i 2,5 posto za financiranje trajnih obrtnih sredstava.

Najniži iznos kredita je 50.000,00 kuna. Najviši iznos kredita za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata i ulaganje u opremu je 4.000.000,00 kuna, a za trajna obrtna sredstva kredit može iznositi do 1.000.000,00 kuna.

Sve informacije o kreditu „Sisački poduzetnik 2016.“ mogu se dobiti u Gradu Sisku na broj telefona 510-191 (Marijana Klobučar Bobetko) ili na e-mail: marijana.klobucar.bobetko@sisak.hr.

najčitanije