Od ponedjeljka dezinfekcija javnih površina u Sisku

imp

261020211635208931.jpeg

Prema uputama Grada Siska i Stožera civilne zaštite Grada Siska, radnici Komunalca će u ponedjeljak, 23. ožujka u večernjim satima, dezinficirati javne površine posebnim kemijskim sredstvima. Prema predviđenom planu, javne površine dezinficirat će se od središta grada prema periferiji.

Grad Sisak poziva građane da izbjegavaju boravak na otvorenome na mjestima koja će biti obuhvaćena tom mjerom.
Čišćenjem se odstranjuju nečistoće fizikalnim ili fizikalno-kemijskim putem. Osim vidljivog onečišćenja, čišćenjem će se odstraniti i znatan dio mikroorganizama te stvoriti uvjeti za djelotvornu dezinfekciju. Čišćenjem površina uklonit će se 80 posto štetnih tvari, a s njima i patogeni mikroorganizmi.
U skladu s naputkom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, dezinfekcija će se provoditi pojačano na prilazima trgovinama s prehrambenim proizvodima, ljekarnama, pekarnicama, tržnicama, ribarnicama, benzinskim crpkama, prodavaonicama dječje opreme i ortopedskih pomagala, zdravstvenim ustanovama, bankama i svim ostalih javnim površinama za koje se procijeni da je na njima veća fluktuacija stanovnika.

najčitanije