Od iduće godine Grad sufinancira sterilizaciju kućnih ljubimaca

mradenovic

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća održanoj krajem studenog, razgovaralo se o subvencioniranju sterilizacije kućnih ljubimaca te o izgradnji ‘no kill’ skloništa. Zastupniku Ivanu Mlinariću iz Laburista, koji je postavio pitanja vezana za kućne ljubimce, gradonačelnica Kristina Ikić Baniček odgovorila je kako se potreba za skloništem prepoznaje, ali da je trenutno u idejnoj fazi projekta.
„Sada idemo na ishođenje posebnih uvjeta. Koliko brzo će biti dokumentacija, koliko brzo ćemo to moći nominirati na EU fondove i dobiti odgovor, toliko brzo će sklonište biti sagrađeno. Namijenili smo i dio sredstava za sufinanciranje sterilizacije kućnih ljubimaca. Početkom 2019.godine uputit ćemo poziv svim zainteresiranim građanima da se jave za sufinanciranje“.

najčitanije