Od do sada pregledanih objekata u Sisku 330 ih je “crveno”, a 655 “narančasto”

imp

U Sisku su do petka navečer statičari pregledali 2.673 od prijavljenih 5.506 objekata sa oštećenjima od potresa.
330 objekata je dobilo tzv. crvenu naljepnicu od kojih je 275 objekata neuporabljivo zbog oštećenja, a dodatnih 55 zbog vanjskih utjecaja.
Kod tih koji imaju crvenu naljepnicu zbog vanjskih utjecaja, uglavnom se radi o objektima kojima prijeti opasnost zbog oštećenja na susjednim objektima ili infrastrukturi, a ne samom objektu. U Rimskoj ulici u Sisku od 30 kućnih brojeva, crvenu naljepnicu ima 18 objekata.
Ukupno je još 655 objekata na sisačkom području privremeno neuporabljivo do detaljnog pregleda ili zbog potrebnih hitnih intervencija.
Karte koje donosimo prikazuju oštećene objekte. Zelena oznaka je za pregledane sigurne objekte, a crne označavaju objekte koji još čekaju pregled.

karta-objekata-sisak-centar-uzi-dio karta-objekata-sisak-centar-siri-dio karta-objekata-sisak-caprag

najčitanije